Minari to release on Amazon Prime Video on this day